Na co se připravit

Přijímací řízení pro bakalářské studijní obory

Přijímací řízení obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního oboru. Všechny části vyházejí z rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Obsah ani otázky jednotlivých částí nebudou uchazečům o studium zasílány.

Test obecných studijních předpokladů (SCIO) si musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Podrobné informace a termíny testů jsou uvedeny v části 4. Absolvuj písemný test.

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

 1. Fyzioterapie (prezenční forma studia)
  • Talentová část
  • Písemná část:
   • test z cizího jazyka (nabídka jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský)
   • test z biologie, fyziky a chemie
  • Ústní část

Studijní program Tělesná výchova a sport

 1. Aplikované pohybové aktivity (prezenční a kombinovaná forma studia)
 2. Aplikovaná tělesná výchova (prezenční a kombinovaná forma studia)
 3. Ochrana obyvatelstva (prezenční a kombinovaná forma studia)
 4. Rekreologie (prezenční a kombinovaná forma studia)
 5. Tělesná výchova pro vzdělávání - maior (prezenční forma studia)
  • Talentová část
  • Písemná část
   • obecné studijní předpoklady (SCIO)
  • Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty
 6. Tělesná výchova a sport (prezenční a kombinovaná forma studia)
 7. Trenérství a sport (kombinovaná forma studia)

Následující krok uchazeče o studium

Jste seznámeni s požadavky pro přijetí a rozhodnuti podat přihlášku? Přejděte na krok č. 3 Podej si přihlášku.

Přijímací řízení na navazující magisterské studijní obory

Přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva příslušných bakalářských studijních programů (bakalářských státních zkoušek).

K přihlášce do navazujícího magisterského studia je nutno přiložit kopii vysokoškolského diplomu v případě, že uchazeč diplom ještě neobdržel, dokládá výpis známek.
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je získání bakalářského vzdělání v požadovaném studijním oboru.
Součástí přijímací zkoušky je ve vybraných studijních programech a oborech test studijních předpokladů. Uchazeč v něm prokazuje své osobnostní předpoklady pro vysokoškolské studium v těchto oblastech:

 • v rovině psychologické,
 • v základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tématiky (předpokládají se poznatky na úrovni absolventa střední školy).

Pohovor s uchazečem je zaměřen na oblast komunikativních kompetencí (komunikace v českém jazyce). Ústní zkouškou je prověřována znalost uchazeče v oblastech odpovídajících požadavkům pro písemnou zkoušku.

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

 1. Fyzioterapie (prezenční forma studia)
  • Písemná část
   • test z anglického jazyka
   • test z fyzioterapie
  • Ústní část

Studijní program Tělesná výchova a sport

 1. Aplikované pohybové aktivity (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test z aplikovaných pohybových aktivit
   • test ze speciální pedagogiky
   • test z rekreologie
  • Ústní část
 2. Aplikovaná tělesná výchova (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Talentová část
  • Písemná část
   • test z aplikovaných pohybových aktivit
   • test ze speciální pedagogiky
  • Ústní část
 3. Rekreologie (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test z rekreologie
   • test z bio-medicínského základu
  • Ústní část
 4. Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ - maior (prezenční forma studia)
  • Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty
 5. Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva (kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test z biologicko-medicínského základu
  • Ústní část
 6. Tělesná výchova a sport (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test z biologicko-medicínského základu
  • Ústní část
 7. Trenérství a management sportu (kombinovaná forma studia)
  • Písemná část
   • test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu
  • Ústní část

Následující krok uchazeče o studium

Jste seznámeni s požadavky pro přijetí a rozhodnuti podat přihlášku? Přejděte na krok č. 3 Podej si přihlášku.