Mgr. Zuzana Půžová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636153, 773555113
Pracoviště:
Katedra rekreologie
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)
Místnost:
3.29
Pracovní zařazení:
věd. prac.(VV) ob. pedag
Konzultační hodiny:
Místnost:
Poznámka:
Nepravidelné
3.29
Pouze po předchozí e-mailové domluvě.
ČLÁNEK
Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
Vokáčová J., Vašíčková J., Hodačová L., Půžová Z., Tabak I. Trends in parent-adolescent communication in the Czech Republic between 2002 and 2014: Results of the HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Tavel P., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M., Půžová Z. Sociální determinanty zdraví školáků v České republice. Paidagogos. 2013.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Tavel P., Klůzová Kráčmarová L., Půžová Z., Dubovská E. Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Potměšilová P., Půžová Z., Hamplová K. Možnosti a meze integrace jedinců s postižením. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.