Habilitace a profesury

Akreditovaný obor na FTK UP

Kinantropologie
Oblast vzdělání: 28 – Tělesná výchova a sport; kinantropologie
Platnost akreditace habilitačního řízení: do 31. 8. 2019
Platnost akreditace řízení ke jmenování profesorem: do 31. 8. 2019

Zahájená habilitační řízení

PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Datum zahájení: 31. 10. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Vysoce intenzivní intervalový trénink

Komise ve složení:

Předseda:

 •  prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • doc. MUDr. Jan Heller, CSc.; FTVS UK Praha
 • prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.; FSpS MU Brno
 • prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.; FTK UP Olomouc
 • doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.; FSpS MU Brno

Podklady


Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Datum zahájení: 31. 10. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Výběr techniky fundamentálních pohybových dovedností ve sportovní gymnastice: Prevence zranění horních končetin

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • prof. MUDr. Dušan Hamar, Ph.D.; FTVŠ UK Bratislava
 • doc. PhDr. Viléma Novotná; FTVS UK Praha
 • doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.; FTVS Praha
 • doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.; FSpS MU Brno

 Podklady

Termín projednání habilitační komise před VR: 19. 11. 2018.


Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Datum zahájení: 6. 11. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Variabilita tělesného složení ve vztahu k věku a úrovni pohybové aktivity českých dívek a žen

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • prof. Ing. Václav Bunc, CSc.; FTVS UK Praha
 • doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D., PřF UK Praha
 • prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.; PrF UK Bratislava
 • prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA; LF UP Olomouc

Podklady

Termín projednání habilitační komise před VR: 19. 11. 2018.


PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Odborný asistent, Katedra sportovních her, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
Datum zahájení: 20. 10. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Individualizace zátěžových parametrů silového tréninku na základě diagnostiky svalové síly

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.; 2. LF UK Praha
 • doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.; PdF OSU Ostrava
 • prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.; FTK UP Olomouc
 • prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.; FTVŠ UK Bratislava

Podklady

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Datum zahájení: 11. 9. 2017
Obor: Kinantropologie
Přednáška na téma: Trendy ve vývoji pohybové aktivity a sedavého chování českých adolescentů mezi lety 2002 – 2014 a jejich vztah k nadváze a obezitě: Koreláty dosažení zdravotně doporučované úrovně pohybové aktivity

Doporučující dopisy:
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.; FSpS MU Brno
prof. William Pickett, Ph.D.; Department of Public Health Sciences, Queen’s University, Kingston, Ontarion, Canada

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • prof. Ing. Václav Bunc, CSc.; FTVS UK Praha
 • prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.; FTVŠ UK Bratislava
 • prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA; LF UP Olomouc
 • prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.; PF UK Nitra

Podklady

Ukončená habilitační řízení

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Odborná asistentka, Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Datum zahájení: 8. 11. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Funkční stav a úroveň pohybových aktivit nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci
Habilitační přednáška na téma: Přínos pohybových aktivit pro kvalitu života a funkční ukazatele osob s chronickým plicním onemocněním

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; FTK UP Olomouc
 • prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. FSpS MU Brno
 • doc. MUDr. František Salajka, CSc.; FN Hradec Králové, LF UK HK
 • doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.; 2. LF UK Praha

Podklady


PhDr. Michal Botek, Ph.D.
Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Datum zahájení: 9. 11. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Variabilita srdeční frekvence v kontextu tělesné zátěže a simulované nadmořské výšky

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • doc. MUDr. Jan Heller, CSc.; FTVS UK Praha
 • prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.; FSpS MU Brno
 • doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.; FTK UP Olomouc
 • doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.; FSpS MU Brno

Podklady

Název a termín habilitační přednášky: Hodnocení individuální odezvy organismu na tréninkový a hypoxický stresový podnět pomocí variability srdeční frekvence, 24. 9. 2018

Oponenti habilitační práce:

 • prof. MUDr. Dušan Hamar, Ph.D.; FTVŠ UK Bratislava
 • doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.; FTK UP Olomouc
 • prof. Ing. Václav Bunc, CSc.; FTVS UK Praha

Termín projednání habilitační komise před VR: 24. 9. 2018


Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Datum zahájení: 14. 11. 2017
Obor: Kinantropologie

Habilitační práce: Metodologické výzvy a nové směry výzkumů orientovaných na pohybovou aktivitu

Komise ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP Olomouc

Členové:

 • prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.; FTVŠ UK Bratislava
 • prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; FTK UP Olomouc
 • doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.; FPP TU Liberec
 • prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.; FHS UTB Zlín

Podklady

Název a termín habilitační přednášky: Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu, 24. 9. 2018

Oponenti habilitační práce:

 • prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.; PF UK Nitra
 • doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.; PF UJEP Ústí nad Labem
 • prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.; UPJŠ Košice

Termín projednání habilitační komise před VR: 24. 9. 2018

Ukončená řízení

Úplný seznam ukončených habalitačních řízení a řízení ke jmenování profesorů je dostupný na Úřední desce UP.